NEWS : tokyo2020

Tokyo 2020 adalah sangat mencabar. Pihak penganjur dan semua yang terlibat di dalam temasya sukan ini sangat terkesan pada awalnya, namun bangkit semula menghadapi cabaran pandemik Covid-19 dengan mengadaptasi norma baharu dalam setiap aspek. Penyediaan panduan Tokyo 2020 Playbook telah diterbitkan untuk memastikan keselamatan dan kesihatan semua yang terlibat agar temasya ini dijalankan dengan jayanya. […]

Continue Reading