NEWS : knowledge nugget

Checklist direkabentuk bukanlah untuk memberikan panduan yang lengkap tentang satu-satu tugasan atau aktiviti yang kita lakukan. Ia lebih merupakan satu alat bantuan yang cepat dan ringkas untuk membantu dan menyokong kepakaran seseorang profesional. Ia tidak boleh menghilangkan kesukaran sesuatu proses tetapi dapat membentuk hierarki keutamaan sesuatu kerja, tugasan atau aktiviti. Secara falsafahnya, ia akan dapat […]

Continue Reading

Overweight and obesity are defined as having more fat or abnormal fat accumulation that may impair health. The Ministry of Health Malaysia through a national survey in 2019 indicates that about 50.1% of Malaysian adults are overweight or obese. Studies also showed that obesity has been associated with the progression and severity of Covid-19 illness, […]

Continue Reading

Prepared By ChM.Ts.Dr Siti Khadijah Ab. Rahman

Continue Reading

Prepared By: Nurhamizah Rahmat, Biochemist

Continue Reading

Prepared By Syarifah Fathynah bt Syed Sheikh

Continue Reading

Prepared By Syarifah Fathynah bt Syed Sheikh

Continue Reading