NEWS : knowledge management

ISN berfungsi menyediakan perkhidmatan kepakaran, pendidikan sukan, penyelidikan dan pembangunan sukan berasaskan sains, perubatan dan teknologi sukan. Knowledge Management (KM) merupakan agenda penting di dalam sesebuah organisasi yang berdaya saing Apa itu KM? KM adalah proses pengurusan pengetahuan yang bersistematik dan berobjektif untuk dikembangkan di dalam organisasi bagi mencipta, mengumpul, memelihara dan menyebar maklumat serta […]

Continue Reading

K-TALK SERIES “KEHILANGAN PENGETAHUAN: MEMAHAMI PEMINDAHAN PENGETAHUAN DI DALAM ORGANISASI” Assalamualaikum dan Salam Sejahtera, Sukacita dimaklumkan bahawa Pusat Knowledge Management ISN bersama Pusat Sumber KBS dan Pusat Sumber i-Lead akan mengadakan program K-Talk yang membawa tajuk “Kehilangan Pengetahuan: Memahami Pemindahan Pengetahuan di Dalam Organisasi”. Program kali ini akan membuka fikiran kita mengenai aspek pengurusan pengetahuan […]

Continue Reading

Terokai sumber digital yang terdapat di Pusat Knowledge Management. Tarikh                 : 19 April 2021 (Isnin) Masa                  : 2.30pm – 3.30pm Google Meet joining info Video call link: meet.google.com/gqt-pnzu-orf Program kali ini akan memperkenalkan “Press Reader” iaitu satu platform digital akhbar dan majalah. Beribu-ribu akhbar dan majalah popular di dunia dapat diperolehi di mana jua […]

Continue Reading

14 April 2021: Kerjasama, hormat, berilmu dan praktis adalah di antara intipati penting yang dikenalpasti di dalam bengkel separuh hari melibatkan ahli Jawatankuasa Kerja Knowledge Management ISN.  Buku Panduan ini disediakan bagi memperkemaskan pelan dan tindakan inisiatif KM dalam kalangan staf ISN khususnya. Ia turut mengandungi huraian lanjut berhubung jenis, kaedah dan outcome KM ISN.  […]

Continue Reading

Checklist direkabentuk bukanlah untuk memberikan panduan yang lengkap tentang satu-satu tugasan atau aktiviti yang kita lakukan. Ia lebih merupakan satu alat bantuan yang cepat dan ringkas untuk membantu dan menyokong kepakaran seseorang profesional. Ia tidak boleh menghilangkan kesukaran sesuatu proses tetapi dapat membentuk hierarki keutamaan sesuatu kerja, tugasan atau aktiviti. Secara falsafahnya, ia akan dapat […]

Continue Reading

Overweight and obesity are defined as having more fat or abnormal fat accumulation that may impair health. The Ministry of Health Malaysia through a national survey in 2019 indicates that about 50.1% of Malaysian adults are overweight or obese. Studies also showed that obesity has been associated with the progression and severity of Covid-19 illness, […]

Continue Reading

Prepared By ChM.Ts.Dr Siti Khadijah Ab. Rahman

Continue Reading

Prepared By: Nurhamizah Rahmat, Biochemist

Continue Reading

Prepared By Syarifah Fathynah bt Syed Sheikh

Continue Reading

Prepared By Syarifah Fathynah bt Syed Sheikh

Continue Reading