NEWS : checklist

Checklist direkabentuk bukanlah untuk memberikan panduan yang lengkap tentang satu-satu tugasan atau aktiviti yang kita lakukan. Ia lebih merupakan satu alat bantuan yang cepat dan ringkas untuk membantu dan menyokong kepakaran seseorang profesional. Ia tidak boleh menghilangkan kesukaran sesuatu proses tetapi dapat membentuk hierarki keutamaan sesuatu kerja, tugasan atau aktiviti. Secara falsafahnya, ia akan dapat […]

Continue Reading