NEWS : bengkel

14 April 2021: Kerjasama, hormat, berilmu dan praktis adalah di antara intipati penting yang dikenalpasti di dalam bengkel separuh hari melibatkan ahli Jawatankuasa Kerja Knowledge Management ISN.  Buku Panduan ini disediakan bagi memperkemaskan pelan dan tindakan inisiatif KM dalam kalangan staf ISN khususnya. Ia turut mengandungi huraian lanjut berhubung jenis, kaedah dan outcome KM ISN.  […]

Continue Reading