NEWS

  • ISN berfungsi menyediakan perkhidmatan kepakaran, pendidikan sukan, penyelidikan dan pembangunan sukan berasaskan sains, perubatan dan teknologi sukan.
  • Knowledge Management (KM) merupakan agenda penting di dalam sesebuah organisasi yang berdaya saing
  • Apa itu KM? KM adalah proses pengurusan pengetahuan yang bersistematik dan berobjektif untuk dikembangkan di dalam organisasi bagi mencipta, mengumpul, memelihara dan menyebar maklumat serta pengetahuan bagi mencapai hasil yang lebih baik.

 

ISN CKM